Gdy rodzice nie płacą, obowiązek alimentacyjny może spaść na dziadków.

Gdy rodzice nie płacą, obowiązek alimentacyjny może spaść na dziadków.

 

Dane na temat długów alimentacyjnych w Polsce mogą przyprawić o zawrót głowy. Firma BIG Info Monitor donosi, że liczba zadłużonych rodziców, na których spoczywa obowiązek płacenia alimentów przekroczyła już 314 tysięcy. Zadłużenie, czyli zasądzone, a nie przekazane pieniądze to około 11 165 miliardów złotych. To ponad 35,5 tys. zł przypadające na każdego statystycznego dłużnika. Aż trudno sobie to wyobrazić.

 

Obowiązek płacenia alimentów to oczywiście w pierwszej kolejności powinność rodzica dziecka. Warto jednak zauważyć, że w sytuacji gdy rodzic nie jest w stanie wywiązać się ze swojego obowiązku, prawo dopuszcza wyegzekwowanie alimentów także od dziadków dziecka. Co dzieje się jednak, gdy dziadkowie nie są w stanie udźwignąć takiego ciężaru, bo na przykład dostają bardzo niską emeryturę? Sąd może wtedy obniżyć kwotę alimentów lub całkowicie znieść obowiązek ich płacenia.

 

W jakich sytuacjach można starać się o alimenty od dziadków?

 

Najważniejszą kwestią jaką rozważy sąd, będzie zapewne sytuacja finansowa dziecka. O przeniesieniu obowiązku alimentacyjnego na dziadków możemy mówić tylko w przypadku, gdy dziecko znajduje się w głębokim niedostatku. Dodatkowo rozwiązanie takie może zostać zastosowane gdy rodzice dziecka:
  • umarli
  • nie są w stanie wywiązać się z obowiązku alimentacyjnego lub jego spełnienie jest połączone z dużymi trudnościami
  • ich sytuacja finansowa nie pozwala im pokryć potrzeb dziecka

 

 

Prawo nie określa jednak jednoznacznie, którzy dziadkowie mogą zostać obciążeni alimentami w pierwszej kolejności.

 

error: Content is protected !!