Kawał: Bóg się nudził w niebie i poprosił Piotra, żeby mu przyniósł telewizor.

Bóg się nudził w niebie i poprosił Piotra, żeby mu przyniósł telewizor.
Włącza 1 kanał, a tam żebracy mieszkają w kartonach, wyjadają ze śmietników…

 

– Piotrze! – Woła przerażony Bóg – co to ma być? Dlaczego ci ludzie tak nędznie żyją?
– pamiętasz jak mówiłeś, że prędzej wielbłąd przez ucho igielne przejdzie, niż bogacz…

 

– no coś ty! To tylko taki żart był, zresztą nieudany chyba.
Bóg włącza 2 kanał, a tam kobieta rodzi. Wrzeszczy z bólu, krew się leje, masakra porodowa.
– Jezus Maria, Piotrze!!! Dlaczego ta kobieta tak cierpi??
– pamiętasz ten incydent z jabłkiem w raju?

 

Powiedziałeś wtedy Ewie, że rodzić będzie w bólu, nękać ją będą choroby i takie tam przykrości…
– ależ to był tylko żart, taka metafora! Jabłek mieliśmy opór!

 

Włącza 3 kanał, a tam pałace papieskie, szpalery biskupów, purpuratów, władcy pierścieni, złote kielichy.
– o widzisz, to jest życie na poziomie! – mówi Bóg zadowolony. – Piotrze, co to za ludzie?
– to są ci, którzy wiedzą, że żartowałeś.

error: Content is protected !!